Reflexzone therapie

De reflexzone therapie

Reflexzone therapie is een eeuwenoude therapie. In de piramides in Egypte als ook bij de Indianen zijn er muurschilderingen gevonden van mensen die een voetreflex-behandeling kregen. Toen wisten ze al dat het bewerken van reflexzones effect hadden op systemen in het lichaam en ze op deze wijze invloed konden uitoefenen op de gezondheid van de mens. Relfexzone gebieden kun je zien als spiegels van het lichaam.

Van nature is ons lichaam altijd op zoek naar balans zodat de systemen goed op elkaar afgestemd zijn en goed kunnen samenwerken.

Door reflexzonegebieden met verschillende technieken te bewerken worden de natuurlijke processen in het lichaam weer in gang gezet.

Reflexzone therapie:

 • stimuleert alle stelsels in het lichaam, zoals het lymfestelsel, spijsverteringsstelsel, bloedsomloop, hormoonstelsel, etc.
 • stimuleert het zelf-genezend vermogen van het lichaam
 • zet de energie in het lichaam weer in beweging waardoor blokkades kunnen worden opgeheven en afvalstoffen worden opgeruimd
 • heeft een gunstig effect op het bewegingsstelsel
 • brengt de aandacht vanuit het hoofd weer terug naar het lichaam
 • brengt het lichaam naar meer rust en ontspanning

Reflexzone therapie is een natuurlijke vorm van behandelen van het lichaam en valt onder de complementaire zorg. Het is een hele mooie therapie die goed naast de reguliere behandelmethoden kan worden ingezet.

Het is een therapie die bij veel klachten kan worden ingezet, onder andere bij:

 • Stress en burn-out gerelateerde klachten
 • Schouder- nek- en hoofdpijnklachten
 • Rugklachten
 • Vermoeidheid en slaapproblemen
 • Spijsverteringsklachten
 • Bewegingsklachten

In mijn praktijk wordt reflexzone therapie ingezet als de basis van mijn behandelingen.

De Anamnese (dit is voorafgaand aan de eerste behandeling of coaching)

In principe kan iedereen jong of oud, met of zonder klachten mijn behandelingen en coaching ondergaan. Er zijn uitzonderingsgevallen.  Voor u op het eerste gesprek komt zal ik daarom vragen naar uw klachten en waar nodig adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdens het eerste consult vindt een anamnese (intake) van ongeveer anderhalf uur plaats. Hierin bespreken we de vooraf ingevulde anamneselijst met uw persoonlijke en medische gegevens en het lichamelijk functioneren. Daarnaast zal ik ook kijken naar:

 • Lichaamshouding
 • Spanningsplekken in het lichaam
 • Ademhaling
 • De reflexzones op handen, voeten, tong en rug.

Een klacht staat nooit op zichzelf, er spelen altijd meerder factoren een rol. Dat kan zowel mentaal als fysiek zijn. De intake geeft informatie om de puzzel meer compleet te maken, het geeft inzichten in klachten en waar zich in het systeem blokkades bevinden.

Op basis van de verkregen informatie gaan we samen kijken wat de beste behandeling is, wat het beste bij u past, welke behandeltechnieken we in gaan zetten en hoe vaak we zullen afspreken. Afhankelijk de klacht en de aanpak wordt in het begin aanbevolen om tweewekelijks een behandeling van een uur á anderhalf uur te ondergaan.  Na drie behandelingen zullen we evalueren of we merken dat de therapie iets in beweging heeft gezet en we het traject voortzetten. In overleg zal er dan meer tijd tussen de tussen de afspraken komen.

Het anamnese gesprek is ook bedoeld om kennis te maken, het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft om met mij samen te gaan werken en aan de slag te gaan met uw klachten.