Littekenweefsel therapie

Littekenweefsel therapie

Littekens ontstaan door beschadiging. Dat kan door schaven, snijden, scheuren of breken ontstaan.  Wanneer het lichaam beschadigd wordt, start er gelijk een proces om te herstellen. Het herstelweefsel is minder elastisch dan het onbeschadigde weefsel.

 

Littekens blokkeren de doorstroom en kunnen beperking van beweging van het weefsel veroorzaken. Je kan er hinder van hebben bij weersverandering. Ze kunnen jeuken, maar ook kunnen littekens veel invloed op hebben op ons mentale welzijn. Denk aan schaamte, onzekerheid of herinnering aan trauma’s waardoor de littekens zijn ontstaan.

MSTR techniek is een techniek die manueel wordt toegepast op het litteken. MSTR techniek brengt het natuurlijk proces van herstel weer op gang, waardoor in het onderliggend weefsel meer ruimte en meer bewegingsmogelijkheden ontstaan.  MSTR techniek heeft niet alleen effect op het interne proces, maar ook aan de buitenzijde kunnen littekens na jaren zelfs nog vervagen.

In mijn praktijk heb ik al mooie resultaten mogen behalen met deze techniek.

De Anamnese (dit is voorafgaand aan de eerste behandeling of coaching)

In principe kan iedereen jong of oud, met of zonder klachten mijn behandelingen en coaching ondergaan. Er zijn uitzonderingsgevallen.  Voor u op het eerste gesprek komt zal ik daarom vragen naar uw klachten en waar nodig adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdens het eerste consult vindt een anamnese (intake) van ongeveer anderhalf uur plaats. Hierin bespreken we de vooraf ingevulde anamneselijst met uw persoonlijke en medische gegevens en het lichamelijk functioneren. Daarnaast zal ik ook kijken naar:

  • Lichaamshouding
  • Spanningsplekken in het lichaam
  • Ademhaling
  • De reflexzones op handen, voeten, tong en rug.

Een klacht staat nooit op zichzelf, er spelen altijd meerder factoren een rol. Dat kan zowel mentaal als fysiek zijn. De intake geeft informatie om de puzzel meer compleet te maken, het geeft inzichten in klachten en waar zich in het systeem blokkades bevinden.

Op basis van de verkregen informatie gaan we samen kijken wat de beste behandeling is, wat het beste bij u past, welke behandeltechnieken we in gaan zetten en hoe vaak we zullen afspreken. Afhankelijk de klacht en de aanpak wordt in het begin aanbevolen om tweewekelijks een behandeling van een uur á anderhalf uur te ondergaan.  Na drie behandelingen zullen we evalueren of we merken dat de therapie iets in beweging heeft gezet en we het traject voortzetten. In overleg zal er dan meer tijd tussen de tussen de afspraken komen.

Het anamnese gesprek is ook bedoeld om kennis te maken, het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft om met mij samen te gaan werken en aan de slag te gaan met uw klachten.