Energiepunt therapie

Energiepunt therapie

Energiepunt therapie is een therapie waarbij ik heel puntgericht op één specifieke plek een techniek toepas. Ik heb hiervoor mijn eigen behandeltechniek ontwikkeld en gebruik daarvoor een mineraalsteen (rozenkwarts of bergkristal). Ik ga ervan uit dat “energie moet stromen”.

Bij energiepunt therapie zoek ik de blokkades op waar de energie is gestagneerd. Door het puntje van de steen op de blokkade te plaatsen en een lichte fibratietechniek in te zetten, wordt het weefsel op die specifieke plek uitgenodigd om de spanning los te laten. Het is een zeer eenvoudige en effectieve methode, waarbij op microniveau op het weefsel wordt gewerkt.

Het is een techniek die wordt ingezet bij spanningsklachten in de huid, spier- en peesweefsel en de fascie-laag in het lichaam. Het is een prachtige behandelmethode die toegepast wordt in een reflexzone behandeling.

De Anamnese (dit is voorafgaand aan de eerste behandeling of coaching)

In principe kan iedereen jong of oud, met of zonder klachten mijn behandelingen en coaching ondergaan. Er zijn uitzonderingsgevallen.  Voor u op het eerste gesprek komt zal ik daarom vragen naar uw klachten en waar nodig adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdens het eerste consult vindt een anamnese (intake) van ongeveer anderhalf uur plaats. Hierin bespreken we de vooraf ingevulde anamneselijst met uw persoonlijke en medische gegevens en het lichamelijk functioneren. Daarnaast zal ik ook kijken naar:

  • Lichaamshouding
  • Spanningsplekken in het lichaam
  • Ademhaling
  • De reflexzones op handen, voeten, tong en rug.

Een klacht staat nooit op zichzelf, er spelen altijd meerder factoren een rol. Dat kan zowel mentaal als fysiek zijn. De intake geeft informatie om de puzzel meer compleet te maken, het geeft inzichten in klachten en waar zich in het systeem blokkades bevinden.

Op basis van de verkregen informatie gaan we samen kijken wat de beste behandeling is, wat het beste bij u past, welke behandeltechnieken we in gaan zetten en hoe vaak we zullen afspreken. Afhankelijk de klacht en de aanpak wordt in het begin aanbevolen om tweewekelijks een behandeling van een uur á anderhalf uur te ondergaan.  Na drie behandelingen zullen we evalueren of we merken dat de therapie iets in beweging heeft gezet en we het traject voortzetten. In overleg zal er dan meer tijd tussen de tussen de afspraken komen.

Het anamnese gesprek is ook bedoeld om kennis te maken, het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft om met mij samen te gaan werken en aan de slag te gaan met uw klachten.