Coaching

Coaching

Mijn visie is dat ieder mens uniek is en dat iedereen kwaliteiten in zich heeft.

Mijn intentie als coach is om jou weer te verbinden met jezelf en met je eigen kwaliteiten. Ik wil jou meer bewust laten worden van jouw mogelijkheden en je technieken aanreiken die je toe kan passen in de praktijk. Ik moedig jou aan om in je innerlijke flow te komen en je te ontwikkelen in de mogelijkheden die jij van nature hebt.

In de coach-sessies leer jij:

 • de mogelijkheden van jouw eigen systeem kennen
 • dat je invloed kan uitoefenen op je eigen welzijn
 • je aandacht te richten op wat jij intern waarneemt
 • door zelfonderzoek en bewustwording, hoe je in verbinding kunt blijven met jezelf
 • inzicht te krijgen in oude patronen
 • beperkte overtuigingen om te zetten naar krachtige affirmaties
 • vanuit verbinding en je eigen regie keuzes te maken en daar naar te handelen
 • je eigen EHBV-doos te vullen (Eerste Hulp bij Vastlopen)

De coaching is erop gericht dat jij weer gelukkig wordt met jezelf en je eigen gebruiksaanwijzing leert kennen. Jezelf leren kennen en weten wat je kunt doen wanneer je “vast loopt” in het leven of wanneer je last hebt van terugkerende thema’s.

We gaan terug naar de basisvoorwaarden van het ‘menszijn’ en dat is voelen en bewust worden van onze zintuigen. Voelen en denken op één lijn krijgen.

We gaan werken aan het ‘ik’-bewustzijn; de eigen wil en het handelen. Hierdoor kan jij daadkrachtig je eigen keuzes maken. We kijken naar belemmerende overtuigingen en hoe je deze kan ombuigen. Je leert weer de chauffeur te worden in je eigen bus.

“No matter who you think you are, you are always more than that”

 

De taal van het lichaam

Als holistisch therapeut maak ik gebruik van de “taal van het lichaam”.  Ons lichaam is een uniek systeem en reageert op invloeden vanuit de omgeving. Hiervan ontvangen wij signalen; dit gebeurt onbewust en bewust. Dit geeft ons heel veel informatie. In het tijdperk waarin wij nu leven zijn we ver verwijderd geraakt van ons natuurlijke systeem en missen we de signalen of worden ze genegeerd. We zijn te druk in ons hoofd en hebben nog nauwelijks aandacht wat er op fysiek niveau gebeurt tenzij er klachten zijn. Ons systeem heeft zoveel mogelijkheden die van nature in ons aanwezig zijn. Wanneer we ons hier meer bewust van worden en we weer in verbinding komen met onszelf, zal dat een krachtige uitwerking hebben op zowel fysiek als op mentaal niveau.

Helen vanuit de oorsprong

Het leven is één groot leerproces, ieder bewandeld zo zijn eigen levenspad met zijn eigen levenservaringen en zal dit ook op zijn eigen manier beleven en opslaan.

Sommige levenservaringen zijn mooie herinneringen en andere ervaringen kunnen ons schade opleveren of belemmeren ons in het dagelijks leven. Niet alleen uit ons eigen leven kunnen we ballast meedragen maar ook dat van zeven generaties terug, kan invloed hebben op ons functioneren of welzijn.

In “Helen vanuit de oorsprong” wordt er gekeken welk thema of welke ervaring de energie blokkeert. Door middel van (fysieke) stappen wordt dit geheeld: “Van klacht naar kracht.”

Walking in Your shoes

Walking in your shoes is een bijzondere en nog vrij onbekende coachingstechniek. Het is een alternatieve vorm van opstellingswerk. Bij deze methodiek wordt gebruik gemaakt van een “Walker”; iemand die de vraagstelling (statement) van een cliënt gaat lopen. De Walker verbindt zich met de vraagstelling (statement) van de cliënt, door deze hardop uit te spreken. De Walker wordt begeleid door een facilitator die vragen zal stellen wat de Walker ervaart. De Walker zal antwoorden vanuit de wijsheid en de signalen van het lichaam.

Doordat de cliënt naar de Walk kijkt zal hij/zij ondervinden wat met hem/haar resoneert van de Walk. Hierdoor worden onbewuste stukken zichtbaar en bewust gemaakt. Een prachtige methodiek waar gebruik gemaakt wordt van lichaamswijsheid. Het is een methodiek die goed in te zetten is om meer helderheid te krijgen in patronen, blokkades, relaties of fysieke klachten.

Ik pas deze methodiek sinds maart 2022 in mijn praktijk toe. Het is een gouden aanvulling op mijn bestaande werkwijze in de therapie en coaching.

In het eerste consult zullen we een anamnese gesprek hebben zodat ik meer achtergrond informatie krijg en we samen jouw vraag of uitdaging helder krijgen waar we aan gaan werken.

Mijn eigen wijze van coachen is op een hele natuurlijke manier een prettige ruimte en sfeer te creëren, waarbij jij je veilig en vertrouwd voelt. Door goede voorbereiding en afstemming durf ik te vertrouwen op mijn kennis en intuïtie die ik op een creatieve en speelse wijze (wel serieus) inzet.

Samenwerkingsverband coaching:

In 2020 ontmoette ik Agnes Grobbe van Pak je Kracht! Al in ons eerste gesprek ontdekten we veel overeenkomsten; zowel in onze visie en missie als in ons werk. Zo trainen we beide al jaren mensen op het gebied van bewustzijn, persoonlijke- en spirituele groei. Samen zijn we in coronatijd dan ook ‘Vrouwen in Power’ gestart; een facebook-community waarin we vrouwen inspireren en motiveren.

In de loop van de tijd is onze doelgroep veranderd; we richten ons niet meer alleen op vrouwen, maar op iedereen die behoefte heeft aan coaching of persoonlijke groei en balans om weer zichzelf te kunnen zijn. Vanuit onze eigen levens- en coachervaringen kennen we beiden situaties in ons leven waarin we vastliepen. Vastliepen in onszelf en waar we met onszelf aan de slag moesten om weer meer ons zelf te kunnen zijn. Weer opnieuw leren voelen en opnieuw in verbinding met onszelf te komen. Onze grenzen voelen én aangeven.

In ons leven staan we er niet dagelijks bij stil om “in verbinding te zijn” met onszelf.  Voordat we het in de gaten hebben gaan we over onze eigen grenzen heen van kunnen en willen. Dan lopen we vast, vast in ons leven. Dat zijn de momenten dat we in de gaten hebben dan we niet meer onszelf zijn en onszelf onderweg zijn kwijtgeraakt.

Ons doel is dat zoveel mogelijk mensen zich weer opnieuw verbinden met zichzelf. Dat ze hun ‘natuurlijke zelf’ kunnen zijn: zich bewust worden van hun kwaliteiten, hun innerlijke kracht en mogelijkheden ontdekken om zich te ontwikkelen vanuit hun zielspotentieel. Dit is niet alleen positief voor de persoon, maar zeker ook voor zijn of haar omgeving.

We werken zowel online als offline. We bieden 1-op-1 coaching en themadagen aan en daarnaast hebben wij een online academie opgericht, waarin we programma’s aanbieden voor persoonlijke ontwikkeling en spirituele groei. In onze programma’s delen we kennis voor bewustwording en praktische tips in het dagelijkse leven. We richten ons vooral op de basis van het ‘mens-zijn’. Hier wordt enthousiast op gereageerd.

Wil jij meer weten over ons en wat we te bieden hebben? Kijk dan gerust op onze website: www.weerjezelfzijn.nl

De Anamnese (dit is voorafgaand aan de eerste behandeling of coaching)

In principe kan iedereen jong of oud, met of zonder klachten mijn behandelingen en coaching ondergaan. Er zijn uitzonderingsgevallen.  Voor u op het eerste gesprek komt zal ik daarom vragen naar uw klachten en waar nodig adviseren om contact op te nemen met uw huisarts.

Tijdens het eerste consult vindt een anamnese (intake) van ongeveer anderhalf uur plaats. Hierin bespreken we de vooraf ingevulde anamneselijst met uw persoonlijke en medische gegevens en het lichamelijk functioneren. Daarnaast zal ik ook kijken naar:

 • Lichaamshouding
 • Spanningsplekken in het lichaam
 • Ademhaling
 • De reflexzones op handen, voeten, tong en rug.

Een klacht staat nooit op zichzelf, er spelen altijd meerder factoren een rol. Dat kan zowel mentaal als fysiek zijn. De intake geeft informatie om de puzzel meer compleet te maken, het geeft inzichten in klachten en waar zich in het systeem blokkades bevinden.

Op basis van de verkregen informatie gaan we samen kijken wat de beste behandeling is, wat het beste bij u past, welke behandeltechnieken we in gaan zetten en hoe vaak we zullen afspreken. Afhankelijk de klacht en de aanpak wordt in het begin aanbevolen om tweewekelijks een behandeling van een uur á anderhalf uur te ondergaan.  Na drie behandelingen zullen we evalueren of we merken dat de therapie iets in beweging heeft gezet en we het traject voortzetten. In overleg zal er dan meer tijd tussen de tussen de afspraken komen.

Het anamnese gesprek is ook bedoeld om kennis te maken, het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft om met mij samen te gaan werken en aan de slag te gaan met uw klachten.